Mina verk är intuitivt medvetande om tid och rum.

Att utöva och experimentera med olika möjligheter genom skapande vilka i slutfasen närmar mig till det som jag ser och vill framföra är livsviktigt. I mina nuvarande verk försöker jag att bryta mot linjära former och självklarhet. Jag är beredd att ta risker som är nödvändiga för tillväxt och förändring.

Vänligen,

Larissa Stock